Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 5. prosince 2013

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Klazar, Lopatková, Sgall, Skopal, Töpfer, Tůma
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek. Z tohoto zápisu zůstal jako úkol pro VK bod 10 (zaslání příkladů pozitivních i negativních reakcí na anketu kol. Bartákovi).

  2. Proběhla rozsáhlá diskuse o anketě. Většina členů kolegia není spokojena s nedostatečným vyhodnocením papírové ankety. Je otázkou, zda za těchto podmínek je vyšší účast oproti elektronické verzi přínosem. Padl rovněž názor, že by pro vyšší účast možná stačilo anketu v SISu výrazněji studentům připomínat a usnadnit k ní přístup (např. vyskakovací dialogové okno s odkazem před přístupem ke známkám).

  3. Proděkan Čepek poprosil o dodání podkladů pro hodnocení HN (do středy). Otázky pošle mailem.

  4. Kolegium sekce doporučilo pořadí projektů pro Bolzanovu nadaci: Tomek, Novák, Surynek.

  5. Proděkan Čepek upozornil na nový vnitřní mzdový předpis UK. S jednotlivými vedoucími projedná nezbytné změny.

  6. Proděkan Čepek vyzval pracoviště ke kontrole čerpání veškerých finančních prostředků (investice, provoz, bonusy).

  7. Proběhla diskuse o možnostech lepší podpory ekonomické práce na pracovištích ze strany děkanátu. Některé nápady jsou asi mimo realitu (např. možnost přímo zadávat do agendy HO plánované nákupy), jiné (např. lepší UI pro webmailer nebo přímo aplikace s R/O přístupem k agendě) by bylo možné s vedením fakulty projednat.

Zapsal: Forst