Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 21. března 2013

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Lopatková, Nešetřil, Skopal, Tůma, Valtr
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

 2. Kolegium sekce se usneslo na vypsání konkurzů na 2 místa odborných asistentů (KTIML a KAM), 1 místo lektora (IUUK) a 2 místa docentů (IUUK).

 3. Kolegium sekce schválilo vypořádání přečerpaných grantů 2012 připsáním k tíži jednotlivých pracovišť. Pro další roky je třeba vést řešitele k pečlivější kontrole, zjm. náhrad za odměny školitelům apod.

 4. Proděkan Čepek informoval kolegium o přípravě fakultního rozpočtu. Nejvíce se diskutovalo o položce „výuka K“, kde by se podle jednoznačného názoru kolegia neměl zohledňovat nesmyslný koeficient fiktivní náročnosti studia vymyšlený od stolu ministerskými úředníky. Pro tento rok pan proděkan změnu neprosazoval, aby zmírnil dopad na fyzikální sekci, ale do budoucna bude usilovat o změnu. Druhým námětem ke změně je snížení „fakultní daně“ z grantových prostředků. Důvod je motivační - grantové peníze stojí řešitele daleko více práce.

 5. V další diskusi se probíraly obecné aspekty týkající se hospodaření
  - Problematika vykazování mezd (nutnost jednotné hodinové sazby člověka i při financování z více zdrojů s různým objemem prostředků). Bylo by žádoucí, aby HO připravilo nějaký návod pro řešitele.
  - Nedostatky má sekce ve vykazování dat pro Fond mobility a přichází tím o další zdroje. Je třeba apelovat na řešitele, aby této problematice věnovali více pozornosti.
  - Pan proděkan by potřeboval hrubé odhady plánovaných odvodů z letošních grantů.

 6. Proděkan Čepek rozdal výpis dislokace prostor v budově na jednotlivá pracoviště a požádal o kontrolu.

 7. Proděkan Čepek informoval o vývoji počtu přihlášek ke studiu a o srovnání s minulými roky (na I sekci je letos více přihlášek k bakalářskému studiu než v loňském roce).

 8. Kol. Lopatková požádala o prověření možnosti, zda by fakulta nemohla zvýšit příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění s tím, že by se tento příspěvek strhával ze mzdy příslušného pracovníka.

Zapsal: Forst