Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 28. června 2012

Přítomni (bez titulů): Čepek, Forst, Klazar, Lopatková, Sgall, Töpfer, Tůma, Vojtáš
  1. Kontrola zápisů z předchozích jednání – bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo návrh rozdělení prostředků na odměny mezi jednotlivá pracoviště předložený proděkanem Čepkem.

  3. ÚFAL předložil materiály k diskusi o návrhu udělení čestného doktorátu prof. Joshimu. Po diskusi proběhlo hlasování s výsledkem: návrh (po pečlivém dopracování všech materiálů) doporučit. Doc. Lopatková slíbila projednat s kolegy z FF UK, jestli by nemohl být návrh podán jako návrh společný, podávaný MFF a FF.

  4. Proběhla diskuse o vypisování konkurzů na místa odborných asistentů. Nadále by se měly vypisovat po dohodě na kolegiu konkurzy podle potřeb jednotlivých studijních programů, přičemž by konkurzy měly být v maximální míře „otevřené“ pro jakéhokoliv odborně zdatného zájemce.

  5. Proběhla diskuse o zřízení pobočky pokladny na MS. V případě korunových výplat je pravděpodobně nejsnazším řešením zvětšení rozsahu bezhotovostních operací (např. výplaty záloh na CP). Ukázalo se ale, že palčivějším problémem jsou zálohy na zahraniční cestovní příkazy. Zde je třeba ve spolupráci s vedením fakulty hledat vhodné řešení (např. výplaty přes některou banku v okolí).

  6. Proběhla diskuse o možnostech komerčního využití výsledků. Zdá se málo pravděpodobné, že by neexistovala cesta, jak zpeněžit výsledky práce studentů či zaměstnanců fakulty. Je třeba najít fungující příklady a přimět vedení fakulty, aby připravilo vzor, jak podobné situace právně ošetřit.

Zapsal: Forst