Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 30. září 2011

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Kučera, Kratochvíl, Panevová, Vojtáš, Töpfer, Tůma
Host: Sgall
 1. Kontrola zápisů ze dvou předchozích jednání – bez připomínek.

 2. Proděkan Kučera oznámil svoji rezignaci na funkci proděkana k 31.12. 2011.

 3. Proběhla diskuse o možnostech, jak podat návrhy projektů UNCE. Kolegium sekce se nakonec přiklonilo k variantě jediného projektu zaměřeného na užší provázání spolupráce výzkumných skupin dvou bývalých center (CKL a ITI). Přípravu návrhu vede kol. J. Sgall.

 4. Kolegium sekce vzalo na vědomí vypsání výběrového řízení na vedoucího ÚFAL a schválilo návrh na vypsání výběrových řízení na místo profesora na KTIML a čtyřech odborných asistentů (2xÚFAL, KSI, KAM). Dále kolegium schválilo přijetí L. Kavana, PhD. na místo vědeckého pracovníka na KSVI na jeden rok.

 5. Proděkan Kučera informoval o situaci kolem PRVOUK.

 6. Členové kolegia byli vyzváni, aby iniciovali kontrolu správnosti zařazení publikací z jejich pracovišť do RIV.

 7. Proděkan Kučera informoval o reálném poklesu počtu studentů v souvislosti se znovuzavedením přijímacích zkoušek. Kol. Forst předložil o něco pozitivnější zprávy z Albeře, kde výrazně vzrostla průměrná úspěšnost studentů v testech.

 8. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby apelovali na členy kateder, aby zvážili rozsah svých aktivit na jiných fakultách a pokusili se je omezit na míru nezbytně nutnou.

 9. Proděkan Kučera informoval o průběhu akreditace Bc. studia.

 10. Proděkan Kučera vyzval vedoucí, aby zkontrolovali a poslali mu stav čerpání neinvestic (do týdne) a předložili návrhy na investice (do 14 dnů).

 11. Proděkan Kučera informoval o stavu příprav nové budovy v Tróji a vyzval vedoucí, aby předložili případné návrhy na specializované laboratoře resp. případné jiné využití. Návrhy je třeba posílat kol. Forstovi.

Zapsal: Forst