Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 3. června 2010

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Kratochvíl, Kučera, Lopatková, Plášil, Töpfer, Vojtáš
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – zápis byl schválen s tím, že bude doplněna poznámka o zaslání hlasů nepřítomných kolegů e-mailem.

  2. Členové kolegia jednomyslně vyjádřili podporu postupu proděkana Kučery při jednání s panem děkanem a odmítli jeho návrh na rezignaci.

  3. Fakulta připravuje hrubé obrysy plánovaného nového pavilonu pro matematiku a informatiku v Tróji, je třeba připravit předběžné odhady potřeb sekce. Kromě nárůstu cca 50% plochy pracoven a poslucháren, je možné zvážit rovněž projekty různých specializovaných pracovišť (laboratoří), pokud za nimi stojí dostatečné personální (výzkumná skupina) a finanční (projekty, granty) zabezpečení. Návrhy, na jejichž základě bude možné připravit odhad je nutno zaslat do 7.6. kol. Forstovi.

  4. Fakulta musí podat návrh na reakreditaci studijních programů. Je třeba se začít pomalu připravovat na sběr podkladů a je rovněž možné uvažovat o některých podstatnějších změnách (např. zavedení nových oborů).

  5. Proděkan Kučera informoval o plánech na přijetí skupiny anglicky mluvících studentů do bakalářského studia. Proběhla diskuse, ve které zazněly kladné ohlasy, ale zároveň by tento krok znamenal poměrně velký zásah do výuky v prvních ročnících, a to už od následujícího podzimu. Pokud by se plány měly realizovat, musí se na těchto změnách začít intenzivně pracovat.

  6. Kol. Forst informoval o postupu prací na přípravě projektu nové servrovny, o ukončení obnovy klimatizací ve staré servrovně a zároveň upozornil vedoucí na dodržování pravidla informovat SISAL při plánování výměny strojů vedoucí ke zvýšení příkonu či tepelného výkonu.

Zapsal: Forst