Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 1. dubna 2010

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kratochvíl, Kučera, Plášil, Töpfer, Vojtáš
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

 2. Proděkan Kučera přivítal vedoucího nové Katedry distribuovaných a spolehlivých systému, kol. Plášila.

 3. Proběhla diskuse k návrhu rozpočtu a posléze byl rozpočet schválen. Diskuse se mj. dlouho věnovala současným kritériím pro hodnocení vědecké a publikační činnosti. Zástupci sekce by se měli snažit o změnu těchto kritérií v oblasti informatiky (body RIV, habilitační řízení apod.)..

 4. Odměna za výuku u doktorandů byla zvýšena na 1500 Kč/měs. za 2 hodiny výuky.

 5. Kolegium sekce schválilo návrhy na vypsání výběrových řízení na
  - místa vedoucích KDSS, KSVI a KTIML
  - místo odborného asistenta na KTIML
  - místo docenta na KAM
  - místo na post-doc pozici bez určení pracoviště.

 6. Letošní peníze na Rozvojové projekty už dorazily na fakultu.

 7. Probíhá další kolo soutěže FRVŠ, naše sekce má možnost podat společně s matematickou sekcí dva projekty v okruhu A.

 8. V květnu 2012 nám končí akreditace bakalářského studia. Je třeba začít pracovat na jejím prodloužení.

 9. Úhrady CP Mgr. studentů je částečně možno řešit z prostředků rozvojového projektu proděkana Skály.

 10. U GAČR došlo ke změně politiky přidělování mzdových prostředků.

 11. Kolegium se usneslo na základě návrhu ÚFAL požádat proděkana Svobodu o pomoc při přípravě studie možností umístění nové servrovny.

Zapsal: Forst