Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 1. října 2009

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Hajič, Kratochvíl, Kučera, Töpfer, Vojtáš
  1. Proběhla diskuse o konkurzech a na jejím základě kolegium doporučilo vypsání konkurzů na místa lektora na KSI a odborného asistenta na ÚFAL.

  2. Proděkan Kučera informoval o plánech na změnu pravidel GAUK.

  3. Kol. Forst předložil dva návrhy do Edičního plánu Matfyzpressu:
    - L.Forst: Shell v příkladech
    - L.Forstová: VBA - Excel
    Kolegium oba návrhy doporučilo.

Zapsal: Forst