Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. března 2008

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Koubek, Kratochvíl, Kučera, Plášil, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání – bez připomínek.

  2. Proděkan Kučera informoval o stavu přihlášek.

  3. Kolegium sekce schválilo návrh rozpočtu na rok 2008.

  4. Kolegium sekce odsouhlasilo návrhy na vypsání konkurzů předložené vedoucími.

  5. Proběhla diskuse o výuce oboru Počítačová grafika. Kolegium se shodlo na zahájení příprav akreditace takto zaměřeného oboru doktorského studia. Jedním z kroků bude i vypsání konkurzu na místo docenta nebo profesora.

  6. Kol. Kratochvíl předložil (e-mailem předjednaný) návrh na osazení zámků v těch učebnách, kde není výpočetní a projekční technika, univerzálními vložkami (tj. odemykatelnými klíči od pracoven). Kolegium záměr schválilo.

Zapsal: Forst