Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 21. září 2006

Přítomni (bez titulů): Barták, Forst, Kučera, Matoušek, Töpfer, Zavoral
  1. Kontrola zápisu z předchozích jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo vypsání konkurzu na místo vedoucího ÚFALu a konkurzů na tři místa odborných asistentů (1 x ÚFAL a 2 x KSI).

  3. Sekce doposud nerozdělila přibližně 3,5 mil. Kč investic. Nově bylo uvolněno asi 1,5 mil. Kč a o zbytku se rozhodne na příští schůzi.

  4. Proběhla kolaudace poslední části stavby, cca 20.10. bude slavnostní otevření, výuka bude moci začít na začátku ZS.

  5. Proděkan Kučera informoval o novém modelu proplácení studentů za výuku. Všichni budou mít alespoň na část úvazku dohodu.

  6. Kol. Zavoral znovu otevřel otázku druhé servrovny. Kol. Forst informoval o tom, že se hledají prostory, nicméně opakovaně vyzval k redukci a koncentraci strojů v servrovně. Bude provedena inventura a rozvaha nezbytnosti pro každý server.

  7. Proběhla diskuse o bakalářském studiu. Kol. Töpfer a Zavoral připravují novou koncepci a předloží ji k diskusi.

  8. Kolegium sekce vyzývá všechna pracoviště k zabezpečení dostatečné účasti pedagogů v komisích pro SZZ, jak Bc. tak i Mgr. studia.

Zapsal: Forst