Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 1. června 2006

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajičová, Kryl, Kučera, Pultr, Štěpánek, Zavoral
  1. Kontrola zápisu z předchozích jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce podporuje návrh na jmenování prof. Jelineka hostujícím profesorem UK.

  3. Kolegium sekce schválilo rozdělení první části investičních prostředků.

  4. Kolegium sekce schválilo zásady zvýšení mezd.

  5. Proděkan Kučera informoval o stavu rekonstrukce budovy – dokončení interiérů by mělo být hotovo do začátku semestru.

  6. Proděkan Kučera připomněl, že odvody (režie) z grantů, VZ a VC je třeba převést na účet 200-01/ODVODY.

  7. Proděkan Kučera urgoval organizační zajištění WDS.

  8. Proděkan Kučera informoval o nutnosti reakreditace habilitačních a jmenovacích řízení. Kolegium sekce navrhuje nežádat o samostatnou akreditaci oboru „Didaktika a metodika informatiky“ a doporučuje jednat o jeho sloučení s příbuzným oborem na matematice.

  9. Kol. Kryl vyzval vedoucí pracovišť, aby zvážili možnost instalace dodatečných zámků (jako v SU2 a SW2) do místností vyžadujících větší míru zabezpečení a urychleně dodali seznam.

Zapsal: Forst