Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 27. dubna 2006

Přítomni (bez titulů): Fiala, Hajič, Kučera, Štěpánek, Zavoral
  1. Kolegium sekce schválilo návrh rozpočtu pro rok 2006. K některým věcem typu odvodů z grantů se kolegium sekce vrátí, až bude k dispozici více informací.

  2. Proběhla diskuze o připomínkách k provozu budovy a vybavení dokončovaných rekonstruovaných prostor. Připomínky k novým prostorám projedná proděkan Kučera, připomínky k provozu budou operativně projednávány dotyčnými pracovníky se správou budov.

Zapsal: Kučera