Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 10. listopadu 2005

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajičová, Hric, Kryl, Kučera, Pultr, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo návrh edičního plánu.

  3. Zbylé investice sekce budou drženy jako rezerva pro případné krytí nákladů na investiční záměry předložené na MŠMT, pokud by tyto nebyly schváleny.

  4. Proděkan Kučera informoval o průběhu přípravy vyrovnání mzdových náhrad mezi sekcí a VZ.

  5. Proděkan Kučera informoval o tom, že rekonstrukce budovy probíhá dle plánu.

  6. Proděkan Kučera upozornil na nutnost vyčerpat provozní rozpočet, zjm. na VZ.

  7. Proběhla diskuse o možnostech řešení problémů spojených s nárůstem počtu studentů ve vyšších ročnících vzhledem k uvolnění studijních předpisů.

  8. Kol. Töpfer vyzval vedoucí pracovišť aby do týdne jmenovali zástupce pro dopolední program Dne otevřených dveří 29.11.

Zapsal: Forst