Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 29. září 2005

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Kryl, Kučera, Pokorný, Štěpánek, Valtr
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schválilo vypsání konkurzu na místo docenta na KTIML.

 3. Vedoucí pracovišť předloží do 3 týdnů návrhy na čerpání zbylých investic.

 4. Proděkan Kučera připraví s jednotlivými vedoucími pracovišť a zodpovědnými vedoucími skupin VZ vyrovnání čerpání mzdových prostředků mezi sekcí a VZ.

 5. Proděkan Kučera informoval o novinkách na stavbě
  - do konce ledna by měla proběhnout kolaudace stavební části
  - realizace interiérů bude později
  - do LS by tak mohly být k dispozici učebny v přízemí (příp. se starým nábytkem).

 6. Proděkan Kučera upozornil na některé křiklavé případy nedostatečného pedagogického vytížení a požádal vedoucí pracovišť, aby věc s dotyčnými pracovníky projednali.

 7. Kol. Forst bude napříště rozesílat upozornění o vydání zápisu a nebude ho již členům kolegia posílat písemně. Současně připraví alias pro tajemníky pracovišť sekce, přes nějž bude možné distribuovat informace či dotazy k pedagogické činnosti.

 8. Kol. Hajič informoval o neúnosné situaci s letními teplotami ve 4. p. záp. křídla a vznesl dotaz, zda mají podobný problém i další pracoviště a jak by ho bylo možno řešit. V nižších patrech je situace lepší, ale rovněž nepříjemná, záležitost je nutno projednat se SB.

 9. Stipendia studentů ve 4. r. doktorandského studia budou nadále refundována z prostředků pracovišť. Dle možnosti může sekce poskytnout půjčku.

Zapsal: Forst