Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 5. května 2005

Přítomni (bez titulů): Forst, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Pokorný, Štěpánek
Host: Hajičová
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

 2. Vedoucí pracovišť do 25.5. připraví
  - mzdové tabulky s vyznačením nové mzdové třídy, nového tarifu a nového osobního ohodnocení
  - nové popisy práce odpovídající zařazení do mzdové třídy
  - dodatky popisu práce s rozdělením pracovní kapacity mezi různé činnosti.

 3. Proděkan Kučera informoval o potížích s prostorami pro výuku v příštím semestru. Dnem 30.6. končí provoz menzy 17. listopadu, naše přestavba má sice zelenou, ale vzhledem k nutnosti provést výběrová řízení nelze očekávat v příštím semestru zprovoznění prostor v přízemí a prvním patře. Fakulta intenzivně hledá řešení.

 4. Proděkan Kučera informoval o možnosti podávání návrhů na „cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum“.

 5. Knihovna potřebuje další prostory, skladovací místnosti pro katedry přitom nejsou dostatečně využívané. Kolegium sekce souhlasí s tím, aby krajní místnost pod rotundou byla přidělena knihovně.

 6. Kolegium sekce je přesvědčeno, že je třeba věnovat zvýšenou pozornost otázce bezpečnosti v budově na Malé Straně. Zejména se jedná o tyto otázky:
  Vypracování provozního řádu budovy – nelze odkládat až po dokončení stavby.
  Posouzení, které nedostatky v provedení dveří a zámků lze uplatnit v rámci reklamací.
  Vypracování nezávislé expertízy, která by posoudila možnosti zvýšení bezpečnosti vybraných dveří a zámků v budově – nezávisle na reklamačním řízení se stavbou.
  Vypracování návrhu zabezpečení budovy v budoucnosti (např. kamerový systém, architektonické řešení vchodu, zavírání dveří do křídel, organizační opatření, …).
  Sekce informatiky by ráda byla o aktivitách vedení fakulty v této oblasti informována a projevuje tímto ochotu a přání se na řešení těchto problémů aktivně podílet. Kolegium pověřilo RNDr. Rudolfa Kryla, aby při takových jednáních a rozhodováních kolegium informatiky zastupoval.

Zapsal: Forst