Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 24. března 2005

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Plášil, Štěpánek, Töpfer
Host: Hajičová
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo všechny předložené návrhy na vypsání konkurzů.

  3. Proděkan Kučera a kol. Kratochvíl podali komentář k návrhu rozpočtu na letošní rok. V následující diskusi kolegium rozpočet schválilo.

  4. Dne 18. 5. proběhne volba děkana. Jeden z kandidátů, kol. Němeček, zvažuje návštěvu schůze kolegia. Bylo by ale dobré jej pozvat, až budeme mít sami nějaké návrhy na proděkany, které bychom mu chtěli předložit.

  5. Kol. Plášil komentoval některé problémy, které se vyskytly v provozu síťových služeb v doméně "ms". V této souvislosti navrhl šířeji diskutovat o aktuálnosti příkazu děkana č. 4/1998 "Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK". Kromě jiného bylo v diskusi konstatováno, že ve zmíněném příkazu není ošetřena vazba správy domény na potřeby dané sekce. Po delší diskusi kolegium sekce doporučilo vznik koordinační skupiny, složené ze zástupců SISAL a správců výpočetní techniky na jednotlivých pracovištích, ve které budou řešeny aktuální problémy, týkající se síťových služeb. Při neshodných názorech by rozhodoval proděkan, zřejmě po poradě s externími odborníky.

Zapsal: Forst