Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 6. ledna 2005

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Kryl, Kučera, Pokorný, Štěpánek, Töpfer, Valtr
Host: Hajičová
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce vyjádřilo vřelé poděkování všem kolegům, kteří se podíleli na obhájení našeho výzkumného záměru.

  3. Proděkan Kučera informoval o stavu hospodaření. Limity převodu peněz z roku 2004 do letošního roku byly dodrženy. Letošní rok opět zahajujeme rozpočtovým provizoriem, navíc komplikovaným tím, že některé plánované aktivity (např. VZ nebo „doktorské“ granty) zatím nejsou kryty. Fakulta bude dočasně tyto finanční potřeby v redukované míře zálohovat.

  4. Proděkan Kučera požádal vedoucí pracovišť o spolupráci při přípravě žádosti o reakreditaci navazujícího Mgr. studia. Celá situace se zbytečně dostala do časových potíží a je třeba urychleně jednat. Vedoucí připraví především formuláře pro jednotlivé pracovníky zabezpečující výuku (F, G a H). Problém komplikuje i to, že nové formuláře se odlišují od minulých, které už většinou existují předvyplněné, kol. Forst nabídl programovou úpravu formulářů.

Zapsal: Forst