Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 11. listopadu 2004

Přítomni (bez titulů): Čepek, Forst, Hajič, Hajičová, Kryl, Kučera, Valtr
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce gratulovalo ITI k obhájení výzkumného centra.

  3. Kolegium se podrobně zabývalo hospodařením. Proděkan Kučera upozornil na limity převodu peněz do příštího roku.

  4. Proděkan Kučera urgoval návrhy do edičního plánu Matfyzpressu.

  5. Proděkan Kučera informoval o stavu financování stavby, od konce listopadu by měla stavba opět normálně pokračovat. Při té příležitosti upozornili členové kolegia na některé nedostatky, které bylo třeba řešit (akustika v S4, světlo na tabuli v S1, klimatizace, zatemnění aj. v laboratořích).

  6. Proděkan Kučera vyzval pracoviště k posouzení možností vyučovat předměty v anglickém jazyce.

Zapsal: Forst