Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 25. března 2004

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Kryl, Kučera, Pokorný, Pultr, Štěpánek, Töpfer
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

 2. Sekce souhlasila s rozdělením mzdových prostředků na pracoviště pro dočasná zvýšení OSO podle návrhu proděkana Kučery.

 3. Kolegium schválilo návrhy na vypsání následujících konkurzů na místa:
  - 1x docenta v oblasti grafiky na KSVI
  - 1x docenta v oblasti lingvistiky na ÚFAL
  - 2x docenta v oblasti diskrétních metod v informatice na KAM
  - 1x docenta nebo odborného asistenta v oblasti operačního výzkumu a optimalizace na KAM
  - 1x profesora v oblasti výpočetní složitosti na KAM
  - 1x profesora informatiky na KTIML.

 4. Kol. Forst informoval o přípravě Bezpečnostní politiky pro počítačovou síť Informatické sekce. Po vypracování bude předložena k oponentuře na katedrách a poté ke schválení na kolegiu sekce.

Zapsal: Forst