Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 4. března 2004

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Kučera, Pokorný, Pultr, Štěpánek, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo návrh rozpočtu předložený proděkanem Kučerou. Kol. Hajič vyzval k informativnímu výpočtu rozdělení prostředků v případě, že by se vzoreček, podle něhož peníze na sekci přicházejí, aplikoval i na katedry v rámci sekce. Byl však upozorněn, že příslušný vzoreček nedává na mikroúrovni (jemnější struktura než sekce) rozumné výstupy. Sekce však nemá nic proti tomu, aby se kol. Hajič tímto problémem zabýval.

  3. Kolegium schválilo návrh podat tzv. „doktorský projekt“ v rámci GAČR s tím, že základem bude loňský návrh, který bude aktualizován a modifikován dle nových instrukcí.

  4. Kol. Hajič informoval o situaci kolem přípravy nových výzkumných center. Ani po schůzce na MŠMT není zcela jasno, orientace bude asi spíše na „aplikovaný výzkum“, problém bude s 10% soukromého spolufinancování.

  5. Do 18.3.2004 je třeba předložit písemně se všemi náležitostmi návrhy na nové konkurzy z pracovišť. Bude se jimi zabývat příští kolegium sekce.

  6. Příští schůze kolegia bude 25.3.2004.

Zapsal: Forst