Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 18. září 2003

Přítomni (bez titulů): Hajič, Hajičová, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Pokorný, Töpfer
  1. Kolegium sekce projednalo aktuální stav přípravy nových VZ.

  2. Proděkan Kučera obdržel návrh od prof. Pultra na vypsání výběrových řízení na místo 2 profesorů na KAM. Návrhy nebyly podloženy požadovanými podklady. Kolegium sekce souhlasilo s vypsáním konkurzu na jedno místo profesora a o eventuálním druhém místě rozhodne nejpozději do čtvrtka 25. 9. 2003.
    Dodatečně: Prof. Pultr později pozměnil svůj návrh na vypsání pouze jednoho místa, s čímž kolegium sekce souhlasí.

  3. Proděkan Kučera informoval o čerpání letošního rozpočtu, a to jak o provozních, tak investičních prostředcích. Sekce má stále ještě rezervu, o které bude rozhodnuto později.

  4. Sekce souhlasí s přijetím kolegy Mencla na nejvýše 1 rok na místo odborného pracovníka.

  5. Proděkan Kučera informoval o pozoruhodném přehledu udělených grantů „doktorských projektům“ v GA ČR.

Zapsal: Kučera