Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 20. března 2003

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Hajičová, Kryl, Kučera, Pokorný, Pultr, Štěpánek, Töpfer
  1. Kolegium sekce schválilo rozpočet připravený proděkanem Kučerou.

  2. Kolegium sekce schválilo vypsání konkursů na místa
    - vedoucího KAM
    - odborného asistenta na KSI
    - odborného lektora na KSVI.

  3. Kol. Forst tlumočil dotaz vedoucí knihovny, zda vyučující na sekci nemají větší zájem o nákup literatury k přednáškám a cvičením. Vedoucí pracovišť budou informovat vyučující.

  4. Kol. Forst předložil kolegiu sekce návrh orientačních tabulí v budově. Kolegium tento návrh přjalo.

Zapsal: Forst