Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 21. března 2002

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Hajičová, Kryl, Kučera, Nešetřil, Pokorný, Pultr
 1. Kontrola zápisů z posledních dvou jednání - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schválilo návrh rozpočtu připravený proděkanem Kučerou včetně nenávratného převodu 1 mil. Kč ve prospěch fakulty.

 3. Kolegium sekce schválilo rovněž návrh limitů nárůstu platů na jednotlivé katedry. Vedoucí připraví konkrétní návrhy a projednají je s proděkanem Kučerou. Na těch pracovištích, na nichž se podílejí na vědecké práci studenti, je třeba v maximální míře využívat odměňování formou stipendií.

 4. Kolegium sekce navrhuje vypsání konkursů na následující místa:
  - odborného asistenta na KTIML
  - odborného lektora na KSI
  - docentů na KSI a KTIML

 5. Proděkan Kučera upozornil na blížící se termín odevzdávání přihlášek projektů na granty FRVŠ a vyzval všechny pracovníky sekce k jejich podávání (zvláště v okruhu G).

 6. Proděkan Kučera rovněž vyzval k podání návrhů na obsazení míst v odborných komisích FRVŠ.

Zapsal: Forst