Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 13. prosince 2001

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajičová, Kryl, Kučera, Pokorný, Pultr, Štěpánek, Töpfer
  1. Kontrola zápisů z posledních dvou jednání - bez připomínek.

  2. Proděkan Kučera informoval vedoucí pracovišť o stavu čerpání dovolených. Většinou bude možné zbytky vyčerpat v prosinci (vedoucí případně čerpání nařídí), v ostatních případech se dovolená proplatí, ale přeplatek bude korigován jiným způsobem.

  3. Kolegium sekce schválilo poslední návrh dislokace v nové budově tak, jak jej proděkan Kučera připravil. Individuální výměny mezi pracovišti jsou možné a jsou věcí dotyčných vedoucích.

  4. Odpisy nábytku (aj.) vyřazeného při stěhování proběhly, více pozornosti je třeba věnovat počítačům, které je třeba odepisovat standardním způsobem (kvůli ekologické likvidaci).

Zapsal: Forst