Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 1. listopadu 2001

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Hajičová, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Pokorný, Pultr, Renc, Štěpánek, Töpfer
Hosté (bez titulů): Karas, Zavoral
  1. Kolegium sekce vzalo na vědomí, že architekt Beneš pravděpodobně bude přizván k doprojektování stavby jako konzultant.

  2. Proděkan Kučera poděkoval kol. Rencovi za vedení sekce a jednání kolegia v době jeho nepřítomnosti, kol. Renc poděkoval vedoucím za vstřícnost při dramatických událostech posledních týdnů.

  3. Kolegium sekce schválilo základní myšlenku etapizace projektu, tj. urychlené vyklizení východního křídla.

  4. Poté proběhla diskuse o dislokaci nových prostor.
    - kol. Forst a Kryl informovali o možnosti vměstnat KSVI do prostor bývalé UNIXové laboratoře, což uvolní většinu prostor ve 4.p. a hlavně umožní využít tamější aktivní síťové prvky k pokrytí rozestavěného 1.p.; kolegium tuto myšlenku uvítalo a pověřilo kol. Forsta projednáním se stavebním dozorem
    - pracovníci KAM/ITI přišli s ideou poohlédnout se v okolí po volných prostorech k pronajmutí (např. pro zahraniční hosty); kol. Kučera projedná otázku financování s panem tajemníkem
    - po upřesnění pasportizace se kolegium usneslo na tom, že prostory v 1.p., S8, S7 a Comenius jsou dostačující pro roční provizorium a posluchárny S3 a S4 mohou být využity jako provizorní sklady; kol. Forst, Kučera a Zavoral provedou návrh rozdělení náhradních prostor mezi katedry.

Zapsal: Forst