Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 25. října 2001

Přítomni (bez titulů): Forst, Kratochvíl, Kryl, Panevová, Pokorný, Pultr, Renc, Ribarov, Štěpánek, Töpfer
Hosté (bez titulů): Karas
 1. Kontrola zápisů z posledních dvou jednání - bez připomínek. Kol. Forst znovu upozornil na bod zápisu podle něhož jsou vyučující povinni domlouvat si s Martinem Beranem rezervaci laboratoří na výuku.

 2. Kolegium sekce definitivně schválilo nultou etapu přestavby v níž dojde
  - k přesunu laboratoře Carolina vedle budoucího vchodu
  - k přesunu prodejny Erudia do současné vrátnice
  - k přestavbě býv. děrovny, nyní S8, na dvě kanceláře a přesunutí kol. Simona do jedné z nich
  - k vyklizení vestaveb na chodbě a přesunu pracovníků do S8, S7, Comenia nebo nových prostor v 1. p.

 3. Pan tajemník informoval o posledních jednáních se stavební firmou. Firma tvrdí, že je schopna rekonstruovat východní křídlo do jednoho roku. V té době již by mohly být hotovy projekty interiérů a mohla by začít rekonstrukce učeben, takže výuka by se do budovy mohla vrátit již za dva roky. Za těchto podmínek by se sekce mohla odhodlat k většímu zahuštění a přistoupit na návrh etapizace předložený firmou. Pro financování stavby by dokonce bylo výhodné uvolnit celé východní křídlo tak, aby v něm ještě do konce roku mohly začít rekonstrukční práce. Členové kolegia byli vyzváni, aby si promysleli tuto variantu, a na příštím jednání kolegia (příští týden již s proděkanem Kučerou) by se o ní mělo jednat. Firma by do té doby měla předložit plány 1.p. a rozbor financování projektu alespoň do konce příštího roku.

Zapsal: Forst