Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 6. září 2001

Přítomni (bez titulů): Forst, Hajič, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Pultr, Töpfer
  1. Kontrola zápisu z posledního jednání - bez připomínek.

  2. Proděkan Kučera informoval o úmyslu MFF prodat objekt Mariánská.

  3. Kolegium sekce uvolnilo další část finanční rezervy. O zbytku bude proděkan rozhodovat operativně.

  4. Proděkan Kučera informoval o postupu rekonstrukce budovy. Tendr byl uzavřen, vyhrála firma Konstruktiva Konsit. Ta teď bude pracovat na dokončení projektu, etapizaci apod., nicméně do konce roku by se mělo začít s bouráním. Výuka je rozvržena do Menzy, učebny a laboratoře se již stěhují.

  5. Kolegium sekce schválilo zastupování proděkana Kučery po dobu jeho nepřítomnosti tak, jak je navrhl: v problematice přestavby budovy na rozhodovací úrovni proděkanem Sedlákem, při jednáních se stavební firmou zástupci komise Budova (Forst, Zavoral), v pedagogických záležitostech kol. Töpfrem a v ostatních kol. Rencem.

  6. Kolegium sekce schválilo vypsání konkursů na místa odborných asistentů, jedno na ÚFAL a jedno na KTIML, KAM resp. KSI. Po diskusi bylo odloženo vypsání konkursu na místo profesora na KAM vzhledem k závažnosti problematiky.

  7. Kol. Töpfer informoval o záměru vedení změnit název čtvrtého bakalářského oboru v našem novém studijním plánu. Kolegium sekce doporučuje ponechat původní název Informatika a matematika, protože povaha tohoto oboru se liší od "učitelských" bakalářských oborů na sekci M a F.

  8. Kol. Forst informoval o tom, že po odchodu kol. Tahalové se vedoucím laboratoří stal kol. Martin Beran. Na něj se nyní budou pracovníci sekce obracet s požadavky na vybavení čí rezervaci laboratoří.

Zapsal: Forst