Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 28. března 2001

Přítomni (bez titulů): Hajič, Hajičová, Kryl, Kučera, Pultr, Štěpánek, Töpfer, na pedagogickou část Palata
  1. Kontrola zápisu z posledního jednání - bez připomínek.

  2. Schválen návrh Bc./Mgr. studijních plánů pro reformu studia (se dvěma formulačními změnami).

  3. Rozpočet na rok 2001: Schválen rozpis přidělení prostředků na katedry, připravený proděkanem Kučerou, který vysvětlil zásady, jimiž se rozdělení řídilo.

  4. Sekce se dohodla na základní metodice pro rozdělení mzdových prostředků. Vedoucí kateder byli vyzváni, aby předložili návrh na úpravy (nárůst v průměru nepřevyšující 4 procenta), a to tak, aby bylo možné vyplácet již od 1.4. t.r..

  5. Členové kolegia sekce vzali s velkým uspokojením na vědomí, že proděkan Kučera je ochoten zůstat ve funkci do konce tohoto svého funkčního období.

  6. Proděkan Kučera informoval kolegium sekce o stavu jednání o rekonstrukci budovy na Malostranském náměstí.

Zapsala: Hajičová