Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 19. října 2000

Přítomni: Forst, Hajičová, Kučera, Nešetřil, Pokorný, Štěpánek, Töpfer
 1. Přivítání nového člena kolegia, vedoucího KTIML, kol. Petra Štěpánka. Na strukturálním začlenění ITI a CKL do sekce pracují kolegové Kučera a Simon.

 2. Kontrola zápisu z posledního jednání - bez připomínek.

 3. Zástupce kateder pro přípravu DOD nahlásí vedoucí do pátku.

 4. Kolegium sekce schválilo kol. Janu Maxovou (ITI) jako zástupce sekce pro program Socrates.

 5. Pracoviště předložila návrhy na čerpání investic. O zbytku se jako tradičně rozhodne v užším kruhu (Kučera, Forst, Pokorný).

 6. Vedoucí pracovišť předloží návrhy na pozvání hostujících profesorů včetně orientační cenové rozvahy.

 7. Proděkan Kučera informoval o snaze pana rektora snížit počty výzkumných záměrů. Na naší sekci tato záležitost také souvisí se vznikem výzkumných center (ITI a CKL). Kolegium se předběžně k tomuto návrhu staví negativně.

 8. Proběhla diskuse o studijní reformě - třístupňovém modelu studia
  - sekce by se mírně přikláněla k flexibilnějšímu systému bakalářského studia, který by umožňoval mírně diferencovat studium ukončené bakalariátem a studium sloužící jako příprava pro magisterské studium
  - kol. Töpfer připraví první návrh úpravy studijních plánů a předloží ho k diskusi kolegiu a PRIS.

 9. Proděkan Kučera informoval o stavu rekonstrukce budovy. Letos se jistě nezačne, ale pro příští rok je naše účelová dotace stále ještě v návrhu státního rozpočtu. Pokud tam zůstane, mohlo by se doopravdy příští rok začít.
  - Je třeba uvažovat o pravidlech pro budoucí dislokaci. Vedoucí pracovišť do týdne pošlou aktuální stavy zaměstnanců a doktorandů. Poté proděkan Kučera a kol Zavoral připraví návrh klíče a alternativy řešení.
  - Kol. Forst připraví s p. Hájkem seznam minimálních oprav a dovybavení sociálních zařízení ve výši max. několika desítek tisíc Kč. V případě selhání rekonstrukce sekce žádá dále neodkládat generální opravu šachty.

Zapsal: Forst