Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 28. září 2000

Přítomni: Forst, Kryl, Kučera, Pokorný, Renc
  1. Kontrola zápisů ze dvou posledních jednání - bez připomínek.

  2. Přítomní členové kolegia schválili výroční zprávu sekce (ostatní ji schválili již před konáním schůze e-mailem).

  3. Kolegium sekce schválilo vypsání konkurzů na místa
    - profesora informatiky na KAM
    - profesora informatiky na KSI
    - vedoucího KAM (po vyjasnění personálních vztahů mezi KAM a ITI.

  4. Proděkan Kučera a kol. Forst informovali o stavu rekonstrukce a přesunu učeben a laboratoří do Menzy 17. listopadu.

Zapsal: Forst