Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 22. června 2000

Přítomni: Čuda, Forst, Hajičová, Koubek, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Pokorný, Töpfer, Vopěnka
 1. KAM a ÚFAL uspěli se svými projekty Výzkumných center:
  - proděkan Kučera oběma pracovištím pogratuloval a popřál hodně úspěchů
  - obě pracoviště by se měla zamyslet nad prostorovými potřebami center jak nyní tak po přestavbě budovy
  - kolegium sekce schválilo způsob financování mezd z fakulních prostředků na VC.

 2. Kol. Forst seznámil se stavem místností po KNM. Dvě budou potřebovat nově vymalovat, ostatní se dají rovnou používat. Pracoviště přednesla své požadavky na místa, o něž přijdou v první etapě přestavby. Zdá se, že tyto požadavky bude možno uspokojit. Proděkan Kučera připraví návrh dislokace.

 3. Kolegium sekce schválilo vytvoření rezervy mezd pro oba VZ.

 4. Kolegium sekce schválilo přijetí kol. Hrůzy na jeden rok.

 5. Kolegium sekce doporučilo návrh na udělení titulu emeritní profesor prof. Vopěnkovi.

Zapsal: Forst