Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 25. května 2000

Přítomni: Čuda, Forst, Hajičová, Koubek, Kratochvíl, Kryl, Kučera, Pokorný, Töpfer
Host: Zavoral
 1. Kontrola zápisu ze dvou předchozích jednání. Bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schválilo návrh na čestný doktorát MFF UK pro Fredericka Jelinka.

 3. Proděkan Kučera informoval o průběhu přípravy rozpočtu:
  - díky zhlazování se letos ještě (zřejmě naposledy) neprojeví propad sekce ve fakultním rozpočtu
  - sekce vystačí s neinvesticemi při rozumné integraci prostředků VZ do rozpočtu sekce.

 4. Kolegium sekce diskutovalo o aspektech rozšíření počtu přijímaných studentů. Sekce by se měla vážně zabývat přípravou dvoustupňového studia. Pro nejbližší období přicházejí v úvahu dvě varianty rozšíření: dvě paralelky 6+6 kruhů (oproti stávajícím 6+4), tři paralelky (4+4+6).

 5. Personální návrhy je nutno předkládat písemně předem - stávající návrhy budou projednány příště.

 6. Kol. Forst informoval o příchodu Vojtěcha Jákla. Bude zčásti k dispozici pro správu pracovních stanic Windows NT těch pracovníků, kteří o to projeví písemně zájem.

 7. Kol. Forst informoval o přípravě stěhování do Tróje.

 8. Kol. Kryl informoval o návrhu MŠMT na přípravu kurzů v rámci programu Počítačová gramotnost učitelů SŠ a ZŠ. Kolegium sekce se usneslo, že je třeba neodkladně svolat schůzku vedení MFF a pracovišť, která by toto mohla zajišťovat, pro posouzení možností a organizačního zajištění v předstihu před případným jednáním na MŠMT.

Zapsal: Forst