Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 10. června 1999

Přítomni: Čuda, Forst, Koubek, Kryl, Kučera, Hajič, Plášil, Pokorný, Töpfer
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

 2. Kol. Forst informoval o návrhu režimu půjčování dataprojektoru zakoupeného začátkem roku. Představitelé KSI předložili protinávrh a požádali o trvalé umístění na KSI. Kolegium se přiklonilo k jejich návrhu s podmínkou zpřístupnění projektoru celeé sekci ve vhodném režimu.

 3. Proděkan Kučera informoval o situaci kolem jmenování nového sekčního proděkana a vysvětlil své osobní stanovisko ke svému dalšímu setrvání ve funkci.

 4. Kolegium sekce přijalo všechny návrhy na pořízení investic v letošním roce. Proděkan Kučera upozornil na to, že tyto prostředky je nutno čerpat jako investiční.
  Přidělené prostředky (v tis. Kč):
  KAM 300
  KSVI 150
  KTI 50
  KSI 500
  SISAL 1400
  Celkem 2400
  O zbytku prostředků se rozhodne na podzim.

 5. Proděkan Kučera podal aktuální informace o financování a účetnictví výzkumných záměrů.

 6. Sekce doporučuje návrh ÚFALu na udělení medaile MFF UK prof. Helmutu Schnellemu z Bochumi.

Zapsal: Forst