Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 8. října 1998

Přítomni: Forst, Hajičová, Hric, Kučera, Nešetřil, Pokorný, Töpfer


 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.


 2. Kolegium podpořilo návrhy na dodatečné vypsání dvou předmětů do letního semestru.


 3. Kolegium schválilo s mírnými korekcemi rozdělení investic podle požadavků kateder a rozdělení provozní rezervy. Jedinou výjimkou jsou dataprojektory, které se koupí společně (zabezpečí kol. Forst). Zbylé investice se použijí na upgrade laboratoří a sítě, o těchto investicích bude rozhodovat užší skupina, jako v minulých letech.


 4. Kolegium vzalo na vědomí rozdělení peněz na odměny mezi katedry tak, jak ho navrhl proděkan Kučera. Vedoucí dají proděkanovi do konce příštího týdne návrhy odměn na pracovištích.


 5. Kol. Pokorný znovu upozornil na zajímavou výstavu publikací od IEEE v karlínské knihovně a vyzval k návštěvě a šíření této informace.


 6. Kol. Forst informoval o instalování snášečky v rozmnožovně sekce.


 7. Byly napadeny počítače KAMu a z nich se pak útočník pokoušel o další nelegální kroky. Bylo by asi vhodné znovu otevřít otázku bezpečnosti budovy. Kol. Forst připraví materiály k diskusi.

   

   

   

   
  Zapsal: Forst