Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 4. prosince 1997

Přítomni: Forst, Hajič, Koubek, Kryl, Kučera, Nešetřil, Plášil, Pokorný, Vopěnka
Host: Král


 1. Schválen zápis z předminulého jednání, zápis z minulého jednání musí být mírně přeformulován v jednom bodě - bude schválen příště.

   

 2. Stanovisko kolegia sekce k "fyzikální výuce":

  - kolegium nesouhlasí s povinným zavedením fyziky v navrhovaném rozsahu

  - naproti tomu myšlenka volitelného druhého oboru (jedním z nichž by přirozeně mohla být - a v počátcích by jistě byla - fyzika) se setkala s příznivým ohlasem

  - kolegium navíc již před časem (25.9.) kladně posoudilo myšlenku zavedení jedné či několika přednášek fyziky vhodných pro informatiky - pokud ovšem bude mít možnost ovlivnit syllabus a přednášejícího.

   


 3. Kolegium schválilo katedrami navrhované opravy a úpravy požadované po Správě budov.

   

 4. Komise pro přestavbu budovy jedná s proděkanem Emmerem. Zástupci komise informovali o návrhu na vybudování kantýny v současném přízemí a kolegium jej schválilo.

   

 5. Jednání o návrhu na udělení čestného doktorátu prof. Körnerovi bylo odloženo na leden.

   

 6. Naši studenti vyhráli pásmové finále soutěže ACM Contest, což je veliký úspěch. Kolegium schválilo příspěvek na jejich cestu na světové finále do Atlanty.

   

 7. Kol. Forst a Kryl předložili návrh na převedení správy laboratoře Comenius pod SISAL. Středisko rovněž převezme péči o zpětné projektory v učebnách. Kolegium k tomu nemělo připomínky.

   

 8. Kol. Forst požádal kolegium o uvolnění dodatečných 60 tisíc na zrychlení sítě v Comeniu (schváleno) a zároveň nabídl k dispozici 6 ks PC 486.

   

 9. Kol. Forst a Kučera navštívili CERN. Účelem cesty bylo navázání kontaktů. Na sekci není příliš známo, že v CERNu se uplatňuje řada lidí (ať už v rámci diplomových prací nebo tzv. First Employment Position) v IT oblasti. Na jaře se pokusíme pozvat jednoho z nich na přednášku pro naše studenty a zaměstnance.

   

   

   

   
  Zapsal: Forst