Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 23. října 1997

Přítomni: Forst, Králíková, Kryl, Kučera, Nešetřil, Pokorný, Töpfer


 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

   

 2. Kolegium schválilo rozdělení odměn na pracoviště tak, jak je proděkan Kučera navrhl a projednal s jednotlivými vedoucími.

   

 3. Kolegium schválilo předložené návrhy na zařazení publikací do edičního plánu MATFYZPRESSu.

   

 4. Kolegium uvolnilo katedrám požadované provozní prostředky (KSVI 90 tis., KAM 40 tis.). Případné další požadavky, je třeba je předložit do příštího jednání.

   

 5. Bylo odcizeno promítací zařízení z S4. Kol. Forst vypíše tendr na nové. Úhrada bude provedena z prostředků sekce, refundace bude řešena v příštím roce.

   

 6. V souvislosti s krádeží je nutné

  - vytvořit interní pravidla pro půjčování klíčů od učeben a jejich zamykání

  - prověřit a případně revidovat povinnosti příslušníků bezpečnostní služby a zabezpečit jejich dodržování.

   


 7. Kol. Kryl a Forst informovali o podmínkách případného nákupu a provozu kopírovacího zařízení typu RISOGRAPH. Situace není jednoznačná, vedoucí pracovišť předloží do příštího jednání rozvahu očekávaného využití (odhad počtu stran a počtu kopií za rok).

   

 8. Kolegium se vyjádřilo k návrhům změn studijních plánů:

  - souhlasí s výukou dvou jazyků

  - souhlasí s výukou předmětu s pracovním názvem "Fyzika pro informatiky", a to dokonce i jako povinnou součástí studia, ale vyhrazuje si právo podílet se na tvorbě sylabu a obsazování předmětu pedagogy.

   


 9. Komise pro přestavbu budovy provedla odhad budoucí kapacity budovy. Sekce (bez KNM) se podle komise do budovy (s obtížemi) vejde i v případě realizace koncepce arch. Beneše. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby vedení fakulty před vypracováním stanoviska ke studii formulovalo dislokační záměry do budoucna.

   

 10. Proděkan Kučera informoval o zrušení výuky předmětů, které byly předloženy až po konečném termínu.

   

 11. Příští zasedání kolegia bude 20.11.

   

   

   

   
  Zapsal: Forst