Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 9. října 1997

Přítomni: Forst, Hajičová, Koubek, Kučera A., Nešetřil, Plášil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka


 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

   

 2. Kolegium rozhodlo o uvolnění zbývajících investičních prostředků katedrám takto:

  - KSI 330 tis.

  - KAM 350 tis.

  - SISAL-SS 700 tis.

   


 3. Rozhodnutí o rozdělení provozní rezervy kolegium zatím odložilo.

   

 4. Vedoucí si připraví návrh odměn na pracovištích, předběžná výše: 120% odměn v roce 1996.

   

 5. Proděkan Kučera připomněl kontrolu uzávěrky hospodaření za 3. čtvrtletí.

   

 6. Kol. Forst oznámil kalkulaci ceny jedné stránky na nové kopírce: 0,70 Kč.

   

 7. Kol. Forst požádal vedoucí, aby oznámili vyučujícím, kteří budou chtít používat nové promítací zařízení v S3, že je nutné jejich zaškolení na SISALu.

   

 8. Kolegium sekce schválilo upravená pravidla pro SW projekty předložená komisí v zastoupení kol. Kryla.

   

 9. Proděkan Kučera informoval o tom, že pan děkan schválil tři dodatečné návrhy přednášek.

   

 10. Vedoucí kateder nepředložili seznam vypsaných diplomových prací! Úkol se přesouvá na další schůzku.

   

 11. Vedoucí připraví upřesnění edičních plánů do 31.10., návrhy projedná kolegium sekce.

   

 12. Příští zasedání kolegia bude 23.10.

   

   

   

   
  Zapsal: Forst