Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 25. září 1997

Přítomni: Forst, Hajič, Hric, Kučera A., Nešetřil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka


 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek.

   

 2. Finance:

  - kol. Forst informoval o realizovaných investicích

  - vedoucí připraví do pondělí 29. září rozvahu stavu čerpání mzdového limitu - přibližný vzorec:

  stávající_limit*13/14-čerpání_do_srpna-4*předpokládané_měsíční_čerpání

  - do příští schůzky vedoucí připraví návrhy na čerpání zbytku investičních prostředků.

   


 3. Studijní záležitosti:

  - kolegium sekce potvrdilo změny studijních plánů

  - sekce bude muset připravit reorganizaci komisí pro SZZ

  - kolegium sekce přivítalo návrh na zařazení předmětu s pracovním názvem Fyzika pro informatiky - na jednání s fyziky se budou podílet kol. Hajič, Nešetřil, Kůrka

  - proděkan Kučera byl pověřen odpovědět na dotaz kolegů z Pasova, že jimi navrhované výměnné studium je možně, že ale nepředpokládáme masový zájem našich studentů

  - do příští schůzky vedoucí připraví seznam vypsaných diplomových prací za svoji katedru.

   


 4. Budova:

  - oprava izolací v Tróji se rozběhla - je naděje na stěhování soudu na jaře

  - kol. Forst svolá jednání komise pro rekonstrukci budovy

  - kol. Forst provede se správou budov revizi stavu záchodů a připraví návrh na nápravu havarijního stavu.

   

   


  Zapsal: Forst