Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 26. června 1997

Přítomni: Forst, Hajičová, Koubek, Kučera A., Nešetřil, Pokorný, Töpfer, Vopěnka


 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání - bez připomínek. Zápisy budou od nynějška vystavovány na WWW (http://www.ms.mff.cuni.cz/priv/kolegium).

   

 2. Sekce potvrdila závěry jednání zúženého kolegia o rozpočtu a potvrdila následující rozdělení investičních prostředků
  KAM:250
  KMLFM:50(bude uvolněno ihned, jakmile bude zapotřebí)
  KSI:900
  KSVI:700
  KTI:80
  SISAL:200(vlastní)
  SISAL-SS:2000(společné)
  ÚFAL:0

   


 3. Pan děkan se rozhodl uvolnit peníze na I. etapu infrastruktury a provozní prostředky na SunSITE a bulletin ÚFALu, takže se nám uvolní prostředky alokované na tyto účely ze sekce. Kromě toho MŠ uvolnilo zbytek grantu INFRA ve výši 0,5 mil. Kč. Kolegium se rozhodlo uvolnit jestě 0,5 mil. Kč na nákup dalšího switche pro 4.p. a o zbytku peněz rozhodnout po zvážení na podzim.

   

 4. MŠ překvapivě povolilo dokončit výběrové řízení na přestavbu budovy. Zvítězilo sdružení arch. Beneše a arch. Olivy. Do úterý jmenují vedoucí pracovišť bejvýše jednoho zástupce do třetí verze komise, která by už měla skutečně spolupracovat s architekty s perspektivou reálného výsledku. Proběhlo také jednání s památkáři a jejich přístup k úpravám je (celkem podle očekávání) ještě ortodoxnější.

   

 5. Kontaktní osobou pro výstavku k 650. výročí UK byl jmenován kol. Hajič, pro DOD kol. Majerech.

   

 6. Proděkan Kučera informoval výsledcích přijímacího řízení. Odhad počtu studentů informatiky (všech kombinací) pro příští rok je asi 235, což může způsobit rozvrhové problémy.

   

 7. Současný skladba komisí pro SZZ neodpovídá přesně statutu fakulty. Na podzim se tím bude muset kolegium zabývat a sladit složení komise se statutem.

   

 8. Sekci opět zbývají finanční prostředky na nákup knih a časopisů. Veškerá čerpání je ovšem nutno dávat k podpisu kol. Pokornému.

   

 9. Kolegium sekce odsouhlasilo vypsání tří konkursů na místa asistentů na KSI a jednoho ročního pracovního poměru asistenta pro KTI.

   

 10. Sekce jednoznačně podporuje zařazení cizojazyčného sborníku k životnímu jubileu kol. Panevové do edičního plánu MATFYZPRESSu.

   

 11. Kol. Forst informoval o negativním výsledku jednání o vybudování firewallu pro budovu a z toho vyplývajících důsledcích. Jedním z nich je nutnost zvýšeného zabezpečení jednotlivých strojů, což povede např. k ukončení exportování domovských adresářů z ss1000 pro budovu.

   

 12. Členové kolegia byli vyzváni, aby rozvážili, zda by nebyla vhodnějším termínem pro jednání kolegia středa odpoledne. Jednání by se mohla střídat se zasedáními vědecké rady a AS MFF a nebylo by nutné v rozvrhu blokovat dva půldny.

   

 13. Rovněž byl dán k úvaze nápad posunout termín Doktorandského týdne do semestru, což by mohlo vést ke zvýšení návštěvnosti (např. studenty uvažujícími o doktorandském studiu).

   

   
  Zapsal: Forst