Vytížení strojů ÚFALu.Připomínky:calda@dzungle.ms.mff.cuni.cz