Úpravy Windows XP nutné pro přihlášení k síti

Import mezilehlých certifikátů

Windows XP nemusí být schopny ověřit platnost koncových certifikátů použitých při síťové autentizaci pokud nejsou do úložiště certifikátů ručně (jednorázově) vloženy certifikáty mezilehlých autorit. Všechny potřebné certifikáty naimportujete spuštěním souboru s balíkem certifikátů Radius.

Pokud budete při importu dotázáni na heslo, zadejte prázdné. Výběr úložiště do kterého budou certifikáty vloženy ponechte na automatice počítače.

Odstranění kolidujícího certifikátu

Windows XP mají, s ohledem na své stáří, problémy se zpracováním cross-signed certifikátů. Proto je třeba z úložiště odstranit certifikát "USERTrust RSA Certification Authority", který koliduje s certifikáty, která se při autentizaci v naší síti použivají.

Spusťte nástroj pro správu certifikátů (certmgr.msc), vstupte do úložíště důvěryhodných kořenových certifikátů a smažte certifikát "USERTrust RSA Certification Authority" a smažte jej. Pokud naleznete tentýž certifikát i v úložišti důvěryhodných kořenových certifikátů třetích stran, smažte jej i tam.

Nástroj pro správu certifikátů