E-mail:www@ms... Domaci stranka:www.ms... Posledni zmena:18. Oct 2016

Pravidla pro uživatele výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK v Praze (dodatek pro počítačové laboratoře v budově MFF na Malé Straně)